Visselblåsarpolicy

Vi på BD Bygg vill såklart att du som anställd, kund eller leverantör/underentreprenör ska känna att du kan prata med oss direkt om du misstänker eller ser saker som inte ska förekomma eller identifierar saker som är fel. Men det ska även finnas en möjlighet att visselblåsa, uppmärksamma problem på ett sätt som känns tryggt och bra för dig.

Kanalen är främst avsedd för att fånga upp allvarliga avvikelser. Det kan t.ex. handla om rapportering gällande ekonomisk brottslighet, miljöskydd, konsumenträtt, folkhälsa och personuppgiftshantering men även allvarligare brottslighet som människohandel eller systematiskt utnyttjande av arbetskraft. Däremot bör en konflikt mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare eller arbetsgivaren hanteras genom andra förfaranden än visselblåsning.

Visselblåsarfunktionen följer lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen innebär att en person som rapporterar om ett missförhållande, i enlighet med lagens rapporteringssätt, inte får hållas ansvarig för att ha brutit mot sin tystnadsplikt. Det gör det möjligt för interna och externa parter att rapportera allvarliga brister inom företaget. För att få bryta tystnadsplikten måste dock personen vid rapporteringen haft skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Anmälan sker skriftligt. För att göra en anmälan registrerar du den nedan med ditt namn. Ansvariga för arbetsmiljön är de enda som har tillgång till din anmälan och hanterar den med sekretess. Först görs en inledande bedömning av anmälan för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarkanalen. Det är viktigt att anmälan innehåller så utförlig information om den misstänkta händelsen som möjligt, så att det faktiskt går att utreda misstankarna.

Vill du vara helt anonym fyller du inte i några personuppgifter, men då sker ingen återkoppling.
Amperegatan 17
941 47 Piteå
0911-140 30
info@bdbygg.se
Producerad av