bildtitel

Vår Historia 

Företaget grundades 1908 av August Larsson i Piteå och var ett enmansföretag fram till 1930 när större entreprenaduppdrag ledde till anställningar och expansion. 1941 ändrade rörelsen namn till Aug. Larsson & Son när sonen Bengt gick med i verksamheten.

Sex år senare gick även de tre övriga sönerna med i företaget, som då ombildades till Aug. Larsson & Söner Byggnads AB, varpå firman utvecklades till ett av Norrbottens ledande byggföretag. Ett eget fastighetsbestånd byggdes upp och 1968 överfördes all entreprenadverksamhet till nybildade BD Bygg AB. 1979 tillträdde Bengts son Sture Larsson som VD och idag ägs företaget av Stures son Erik Larsson och Stefan Larsson.